שולפת צפורניים | אלימות כלפי נשים מתחילה בסטראוטיפים בבית הספר
387
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-387,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
אלימות נגד נשים מתחילה בבית הספר

אלימות כלפי נשים מתחילה בסטראוטיפים בבית הספר

אלימות נגד נשים מתחילה בבית הספרמקור: ננסי לומברד
מאנגלית: ליאור בצר

אלימות מגדרית היא בעיה המושרשת עמוק בחברות ובתרבויות רבות. למרות זאת, רק לעתים נדירות נעשים מאמצים להתמודד אתה בגיל בית הספר היסודי. התפיסה היא שילדותים בגיל 11 ו-12 הןם צעירותים מכדי "לדעת" על אלימות, או להציע את דעותיהןם בעניין. אך התפיסה הזו חייבת להשתנות אם אנחנו רוצות להיאבק על הגישה וההתנהגות שמובילות בסופו של דבר לאלימות מסוג זה.

לאחרונה, ערכתי מחקר בנושא בקרב ילדותים בחמישה בתי ספר יסודיים בגלאזגו. רציתי לראות מה חושבותים ילדותים על אלימות וכיצד הןם מגדירותים אותה, ולעמת את הממצאים עם ההשלמה היומיומית של אלימות, בייחוד גברית, כלפי נשים.

גיליתי שא-נשים צעירותים מבינותים אלימות באופן שממוסגר ומוכתב על ידי מגדר. הןם נטו לקבל אלימות כחלק אינטגרלי מטבעה של הזהות הגברית. הןם הצדיקו אלימות גברית באמצעות הציפיות החברתיות לתפקיד המגדרי. אלימות שחלה בתוך "קבוצת השווים" או בין אחים זכתה לנרמול, ולכן לא הוגדרה כאלימות.

מהמחקר עלה שפעולות הוגדרו כ"אלימות" רק תחת תנאים מחמירים למדי. הןם הגדירו מצב "אלים" כריב בין גברים בוגרים מחוץ לבית, שהוביל לפציעה ולהשלכות משפטיות. אלימות מסוג זה משוחזרת בתקשורת, בסרטים ובעיתונים. כשניתנו דוגמאות היפותטיות שהתאימו לתבנית הזו, נטו הילדיםות לשפוט אותן כאלימות.

לעומת זאת, תקריות שחוו הצעירותים בעצמןם לרוב לא תויגו כאלימות. לכך התווסף הניסיון האישי של הנערות שחוו תקריות אלימות מבני כיתה אלימים, לרוב בנים, וזכו להשתקה ולהכחשה מצד המבוגרותים.

דמויות סמכותיות כמו מורותים נוטות להעלים עין לנוכח בנים שאלימים כלפי בנות. כשהנערות סיפרות למורות שנער היכה או דחף אותן, פטרו המורות את הטענות באמירה שהוא רק רצה למשוך את תשומת לבן, או ש"ככה זה בנים". אם הפעולות האלימות של גברים כלפי נשים זוכות לנורמליזציה, תלמדנה הנערות להקטין התעללות כחלק מהאינטראקציה היומיומית עם גברים, במקום שיעודדו אותן לאתגר אותה כהתנהגות פסולה.

נראה כי תפקידים מגדריים סטריאוטיפיים הם רלוונטיים לאופן שבו צעירותים מבינותים אלימות גברית כלפי נשים.

אפשר לראות זאת באופן שבו ניגשותים צעירותים לשיח ההבדלים בדיון על גברים ועל נשים. מרבית הילדותים ראו את ההבדל המגדרי כפי שהוא מונצח בתפקידים המגדריים של גבר ושל אישה במערכת יחסים הטרוסקסואלית. הןם השתמשו גם בגיל על מנת להצביע על היבנות המגדר, וטענו שככל שאדם הוא מבוגר-ת יותר, כך היא מוגדר-ת ומוגבל-ת יותר בידי המסגרת המגדרית שלו/ה.

דוגמה טובה לכך אפשר לראות בשאיפות העתידיות של הנערות. הנערות ראו את עתידן כמוגבל, ואת שאיפותיהן מצומצמות בשל הבנתן את התפקידים המגדריים המצופים מהן. אף על פי שבגיל צעיר יותר ראו את עצמן מתפתחות ומרחיבות את זהותן, הן ראו את אותן הזהויות כנוקשות יותר ומצומצמות יותר ככל שיחלפו השנים. גם אם כרגע שאיפותיהן היו מגוונות: רופאה, אסטרונאוטית, מדענית, רקדנית, הן ראו את השאיפות הללו מוגבלות בשל נישואים וגידול ילדים. שאיפותיהם של הנערים והאמונה שלהם בהשגתן לא השתנו לאורך זמן.

חוסר ההכרה בחוויות האלימות שחוו בעצמן והבנתן את הזהות המגדרית ממחישות שקידום שוויון מגדרי וצמצום חלוקות מגדריות הם הכרחיים להתמודדות עם הבעיה החברתית הזו.

אלימות כלפי נשים מושרשת עמוק בחוסר השוויון המובנה שבין גברים לנשים. זוהי גם סיבה וגם תוצאה של אי שוויון מגדרי. כשחלוקה מגדרית וסטריאוטיפים מונצחים, סביר פחות שצעירותים יאתגרו אלימות גברית כלפי נשים.

כמבוגרותים, עלינו לבחון את התפקיד שלנו בסיפור. אנחנו יכולותים ללמד אותןם שאלימות היא פסולה, אך עלינו גם לבחון כיצד אנחנו מגבילותים את האפשרויות שלהןם לעתיד. נערים ונערות שומעותים כל הזמן שהןם שונותים" אלה מאלה, או שהןם מבינותים את זה מכך שמפרידותים ביניהןם בבית הספר, מכך שיש להןם ענפי ספורט נפרדיםפעילויות שונות ואפילו צעצועים שונים, שמדברותים אליהןם בדרכים שונות או שמצפותים מהןם לדברים שונים.

קידום שוויון מגדרי משמעו שאלימות כלפי נשים כבר איננה מנורמלת או מקודמת באמצעות סטריאוטיפים מגדריים. לפיכך, יש להפסיק כל הפרדה מגדרית, ועל כל אדם בחברה לאתגר כל צורה של אלימות כלפי נשים. עד אז, לעולם לא יזכו נשים למעמד שווה.

 

No Comments

Post A Comment